SlovenskýAngličtina

0 ks 0.00 €

Loading

Trasy splavu

Popis rieky Dunajec
Jedna z najkrajších celoročne splavných riek Slovenska, perla Zamaguria, rieka tečúca prekrásnym Prielomom Dunajca. Okrem Popradu jediná naša rieka, ktorá tečie do Baltského mora.
Krajina : Poľsko,Slovensko
Oblasť : severné Slovensko, južné Poľsko
Kategória : horská rieka
Obťažnosť : WWII - ZWC
Vlieva sa do : Wisla
Prítoky : Bialka, Kacwin, Rieka, Lipník, Poprad, Kamienica, Nawojowska
Najlepšie mesiace pre splav : horný tok topenie snehov, po daždi, pod priehradou celoročne
Najkrajší úsek : prielom Dunajca – Pieniny
Nebezpečný úsek : nemá
Obvyklý začiatok a koniec : Horný úsek:Nowy Targ  (sútok Dunajcov - Czorsztyń)
Stredný úsek:PL: Sromowce Wysne – Szczawnica – Kroscienko
                     SK: Lysá nad Dunajcom – Červený Kláštor – Lesnica
Dolný úsek: Szczawnica - Kroscienko - Nowy Sacz / Kurow
Plavbu spojiť s : Bialka, Javorinka, Rieka,Lipník
Táboriská :
1.   pri ústí Bialky /1km od vzdutia za ústím Bialky vpravo/
2.   pod 2hou priehradou Czorstyn výborný kemp /WC, teplá a studená voda,  
           elektrina, ihrisko,    reštaurácia DWOREC/
Červený Kláštor - Pltnica /WC, teplá a studená voda, občerstvenie, 
         Hotel Pltník, multifunkčné ihrisko, vodácka požičovňa, požičovňa horských bicyklov.
Červený Kláštor - ústie Lipníka /WC, teplá a studená voda, výletná reštaurácia/
Kroscienko - kanál - WC, studená voda, bufet
Popis a charakter rieky: Vzniká sútokom riek Bieleho Dunajca a Čierneho Dunajca pod severnými svahmi Vysokých Tatier neďaleko Noweho Targu.
Od roku 1518 tvorí hraničnú čiaru slovensko-poľských hraníc od Lysej nad Dunajcom po Lesnický potok v dĺžke 17 km. Dunajec je typickou horskou riekou s premenlivým vodným stavom. Patrí medzi najčistejšie rieky strednej Európy.
Už od dávnych čias Dunajec považovali za dôležitú dopravnú cestu. Už v 2. storočí cez Pieniny premávali grécki a rímski kupci k Baltu za jantárom. Túto oblasť vtedy obývali galskí Kelti. Po nich tu boli Germáni a Slovania, ktorí využívali Dunajec na prepravu tovaru a osôb do oblasti Visly a k Baltskému moru. Táto cesta lemujúca Dunajec bola zrekonštruovaná v rokoch 1908 až 1917 a jej iné pomenovanie je Soľná cesta.
Poľsko v roku 1997 postavilo na hornom toku Dunajca vodnú elektráreň Czorsztyń a vyrovnávaciu nádrž Niedzica. Elektráreň Czorsztyń má 2 turbíny s inštalovaným výkonom 90 MW, výšku hrádze 56 m, šírku koruny hrádze 404 m. Czorsztyńské jazero má povrch 10,5 km², maximálnu hĺbku 50 m. Elektráreň zabezpečuje okrem výroby elektrickej energie aj zlepšovanie prietokov pre plavbu pltí Prielomom Dunajca počas suchších období.
Veľmi zaujímavý je splav Dunajca na pltiach, ktorý je miestnou turistickou atrakciou. Splav na pltiach sa začína na poľskej strane v obci Stromowce Wyżne, končí sa v mestečku Krościenko nad Dunajcem. Na slovenskej strane je možné Dunajec splavovať z pltníc v Majeroch alebo Červenom Kláštore do Lesnice, kde splav končí asi 200 m za ústím Lesnického potoka. Neďaleko je turistický hraničný prechod do Poľska pre peších a cykloturistov.
Popis úsekov :
Horný úsek:
Od Nového Targu tečie rieka východným smerom, sprava postupne priberá na poľskom území Lesnicu, Bialku (Biela voda) a Kacwin (Osturniansky potok). Pri obci Dębno ústi do veľkej vodnej nádrže, preteká rozhraním Poľského Spiša a Spiša.
Tento úsek je obvykle splavný len na jar, počas topenia snehov alebo v lete po dažďoch. Začíname obvykle v mestečku Nový Targ, kde niektorí môžu venovať svoju pozornosť trhu. Plavbu s dušičkovým vencom alebo kusom poľského nábytku autor nedoporučuje :).
Rkm 210      Začneme na futbalovom ihrisku, alebo rovno pri trhu /most cez Dunajec/.
Rkm 211      Sútok Dunajcov . Míňame futbalové ihrisko vpravo /možný alternatívny nástup/. Po cca 100m hať s výškou 1.5m, splavná stredom /za veľkej vody preniesť, silný spätný prúd/.
Rkm 207     Náhon VE Waksmund, hať bez vody, nutné preniesť cca 100m vpravo.
Rkm 206     Cestný most Ostrowsko /vp/,
Rkm 205     Ústie Lesnice sprava.
Rkm 198     Za 3 cestným mostom je táborisko Knurow vľavo.
Rkm 195    Dedinka Debno, začína vzdutie priehrady. Asi kilometer za mostom ústie Bialky nájdete táborisko. Zdatnejší môžu pádlovať 8 km  až pod hrad Niedzica /pohraničný uhorský hrad/, kde môžu zatrénovať flatwater figúry, prípadne sa kultúrne pokochať zámkom. Pre romantikov - samotárov oproti hradu zrúcanina Czorstyna /nutné prekajakovať na druhú stranu alebo v sezóne použiť poľskú "motorowku". K hrádzi priehrady sa nepribližujte, agilná ochrana hrádze /polícia/. Ďalšia vyrovnávacia nádrž sa nesmie splavovať, takže doporučujem lode previesť priamo pod druhú nádrž. Pešo je to 2km, rovno pod hrádzou táborisko s reštauráciou, kde môžete zvlažiť smäd.
Stredný úsek:
Rkm 181   Od obce Lysá nad Dunajcom tvorí Dunajec slovensko-poľskú hranicu, čo už Vás však nemusí trápiť. Rieka tečie na krátkom úseku na východ, preteká severne od mesta Spišská Stará Ves, kde priberá Rieku sprava, vytvára veľký meander (s prístaviskom pltí). Odtiaľto sa budete v sezóne deliť o rieku s výletnými plťami.
Upozornenie: Plť má prednosť, navyše nechať sa zvalcovať 2 tonovým kolosom nepatrí medzi príjemné zážitky. Ale zbytočne sa tiež nebojte, turistky oceňujú rodeo prvky v tesnej blízkosti búrlivým potleskom.
 
Rkm 175   Pri obci Majere sa opäť stáča na východ, vytvára veľký riečny ostrov /vznikol počas povodne v roku 1934, ostrov patrí Slovensku, hranica ide ľavým ramenom, ale na plavbu sa používa pravé/, sprava priberá Jordánec, oblúkom sa pri obci Lesnica stáča na sever a sprava priberá Havku.
 
Rkm 173   Pred vstupom do obce Červený Kláštor míňame veľkú pltnicu po pravej strane /obvyklý štart rekreantov pálavistov/, po ľavej strane Stromowce Nizne s kostolíkom /nedeľnú omšu možno absolvovať priamo z vodnej hladiny/.
 
Rkm 172   Nová lávka pre peších, možnosť absolvovať túru na vrch Tri Koruny v PL. Za mostom ústie potoka Lipník vpravo, kemp, výletná reštaurácia, začiatok "Prielomu Dunajca".
 
Rkm 171   Do tiesňavy rieka vstupuje pod skalou Ostrá, pričom v Prielome Dunajca rieka tečie popod už spomínané Tri Koruny na poľskej strane. Plte chodia vpravo, kajakárom doporučujem zábavnejšiu cestu vľavo popri skalách. Za skalami vpravo aj vľavo vracáky, možné trénovať traverzy, za strednej vody pekná vlnka. Ďalej vpravo aj vľavo vracáky, možné trénovať traverzy. Dlhšia rovinka a sme na mieste nazývanom Jánošíkov skok. Pred skokom skala vľavo, vracák, pri malej vode v strede šikmý valec, ktorý pri VV zmizne. Vpravo aj vľavo vracáky s ostrým rozhraním. Foto miesto pre turistov, ideálne miesto pre nácvik záchrany a preskakovanie rieky /aktuálny rekord Jánošík Juraj – 12m/.
Po prekonaní najužšieho miesta sa Dunajec znovu rozšíri a prúd vody prakticky ustane, dlhá veterná rovinka. Po kratšom pokojnejšou úseku sa Dunajec dostáva do miesta Borštyk, kde rieka prudko zatáča vľavo. Dunajec míňa pôvodnú osadu Huty.
Napravo 2 malé valce vhodné na výuku, cca 200m ďalej skok vhodný pre výcvik /za malej vody v skoku kamene/. Rieka zahýna mierne vpravo a smeruje pod vrch Holica s malebnými bralami Sedem Mníchov na slovenskej strane a opäť výrazne zrýchľuje. Pre kajakárov doporučujem tesne popri pravom brehu využiť pekné vracáky, prípadne v strede menší valec. Na Siedmych Mníchoch najsilnejší prúd na Dunajci, ideálne výcvikové miesto pre nájazdy, výjazdy a traverzy.
 
Rkm 169   Po prudkej zákrute vľavo sa po kratšom úseku Dunajec dostáva do pltníkmi najobávanejšieho miesta Facmieh, kde rieka zatáča takmer o 180 stupňov vpravo. Pekná surfovacia vlna v strede, vracák vľavo, pod vlnou prúd turbulentný. Za VV vlna zmizne.
 
Následne sa Dunajec mení na pokojnú rieku, to sa nachádza vo svojom najpomalšom úseku s príznačným názvom Lenivé. Po asi kilometri rieka smeruje popod opäť na poľskej strane stojace bralo Sokolica, kde priberá jediný ľavostranný prítok v tiesňave - vždy 9 stupňov chladnú bystrinu s názvom Pieninský biely potok prameniaci v niektorej z mnohých jaskýň vápencového masívu. 
 
Za Sokolicou Dunajec preteká svojím najrýchlejším úsekom Prúdy, ďalej rieka tečie ďalším hlbokým miestom Baňa - cca. 10 metrov .
Rkm 162   Tiesňavu rieka opúšťa za skalou Osobitá pod obcou Lesnica, kedy priberá sprava Lesnický potok po jeho opustení ďalšej nádhernej pieninskej tieňavy - Prielomu Lesnického Potoka. Obvyklé výstupové miesto napravo, alebo ešte 500m k výstupisku pltí napravo. Rieka ďalej tečie do Poľska. Po cca 2km nudnej plavby rieka opúšťa Pieniny,
 
Rkm 161   Kúpelné   mestečko Stiawnica napravo. V strede Dunajca pekná skalka s krížom, pekné tréningové miesto s bránkami.
 
Rkm 157   Mestečko Kroscienko s cestným mostom. Za mostom (cca 500 metrov) na pravej strane je kemp, obvykle výstupisko.
 
Dolný úsek:
Rkm 147   Pekný vodácky kanál  obtiažnosti WW I-II. Areal kanála ponuka možnost na  kempovanie.
V bradlovom pásme v Poľsku sa stáča na severozápad, ešte raz sa prediera cez pásmo Gorcov do Nowosackej kotliny, kde prijíma svoj najväčší prítok rieku Poprad a po ďalšom 40-kilometrovom úseku sa vlieva pri obci Opatowiec do Visly. Tok stále rýchly.  
 Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK